top of page

Эрхэм зорилго

Mongolian Marketing Assocation | Монголын Маркетинийн Холбооны гишүүд болон сонирхогч нийт хүмүүст зах зээлийн арга ухаан-маркетингийг монголын өвөрмөц нөхцөлтэй уялдуулан эзэмшүүлж, чөлөөт эдийн засгийн тогтолцооны үед бие дааж ажиллаж амьдрахад нь бодитойгоор туслахад оршино. 

Эвэнт

 • МАРКЕТИНГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГ ДАРХАН ХОТ
  МАРКЕТИНГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГ ДАРХАН ХОТ
  6-р сарын 10. Да
  Дархан
  2024 оны 6-р сарын 10 19:00 – 23:00
  Дархан, FX74+WV9, Дархан, Дархан-Уул, Монгол Улс
  2024 оны 6-р сарын 10 19:00 – 23:00
  Дархан, FX74+WV9, Дархан, Дархан-Уул, Монгол Улс
  “Монголын Маркетингийн Холбоо”-ноос нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд “МАРКЕТИНГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГ”-ийг анх удаа Дархан хотод зохион байгуулж байна. 🤩 Та дараах холбоосоор орон бүртгүүлээрэй.
bottom of page